Tezler

Yüksek Lisans Tezleri

- Emine ERDEM
Türkiye’de Yabancı Dille Öğretim Yapan Orta Öğretim Kurumlarında Fen Öğretimi ve Sorunları
1990

- Ayhan YILMAZ
Türkiye’de Fen Öğretiminin Genel Bir Değerlendirilmesi, Sonuçları ve Öneriler
1990

- Rıdvan SAY
Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi Uygulamaları
1992

- A. Seda YÜCEL
Ülkemizde Kimya Eğitimini Geliştirme Çabaları
1993

- Gülen SAY
Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde Kimya Öğretmenliği Ders Programlarının Değerlendirilmesi ve Öneriler
1994

- Pınar KIRANBAY
Kimya Eğitiminde Geliştirilen Minyatür Araç-Gerecin Yarı Mikro Öğrenci Deneylerinde Kullanımı
1996

- Güldane YILMAZ
Kimya Eğitiminde Geliştirilen Minyatür Araç-Gerecin Biyokimya Öğrenci Deneylerinde Kullanımı
1996

- Güler GÖKÇE
Kimya Eğitiminde Geliştirilen Minyatür Araç-Gerecin Besin Kimyasında Öğrenci Deneylerinde Kullanımı
1996

- Yaşar ÖZAT
Lise Kimya Müfredat Programlarının ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
1997

- Sibel CESUR
Kimya Eğitiminde Geliştirilen Minyatür Araç-Gerecin Çevre Kimyası Araştırmalarında Kullanılması
1997

- Bilgehan ÖZGÜÇ
Askeri Öğretim Kurumlarında Uygulanan Kimya Müfredatı Programları
1997

- Işıl ÇAĞLAYANGÖL
Orta Öğretimde Kimya I Ders Kapsamındaki Öğrenci Deneylerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler
1998

- Oya Remziye ERDEM
Orta Öğretimde Kimya II Ders Kapsamındaki Öğrenci Deneylerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler
1998

- Seçil ERÖKTEN
Orta Öğretimde Kimya III Ders Kapsamındaki Öğrenci Deneylerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler
1998

- Hatice ÇALIŞKAN
Kimya Eğitiminde Geliştirilen Minyatür Araç-Gerecin Anorganik Kimya Öğrenci Deneylerinde Kullanımı
1999

- Cennet AKTAŞ
Kimya Eğitiminde Geliştirilen Minyatür Araç-Gerecin Organik Kimya Öğrenci Deneylerinde Kullanımı
1999

- Funda ÖZCAN
Öğrenci ve Öğretmen Algılamalarına Göre Liselerde Kimya Öğretiminin Sorunlarının ve Laboratuvarlarda Karşılaşılan Problemlerin Saptanması ve Öneriler
2000

- Çetin GÜNDÜZ
ÖSYM Sınavlarındaki Kimya Sorularının Değerlendirilmesi
2000

- Hamdi ÖZKAN
Kimya Eğitiminde Molekül Modeli Kullanımı
2000

- Pınar AKTUĞ
Kimya Eğitiminde Çevre, Çevre Koruma ve Çevre Kimyası, Sorular, Öneriler
2001

- Soner YAVUZ
Kimya Eğitiminde Öğrenci Başarısını Ölçmede Kullanılan Testler ve Karşılaştırılmaları
2002

- Gökhan GÖKTAN
Disiplinler arası Uygulama Alanı Olan Biyoteknolojinin Kimya Eğitiminde Yeri ve Önemi
2002

- Olgay KALUÇ
Kimya Soru Bankaları ve Kullanılmaları
2003

- Rana Meriç AKARSU
Fizikokimya Dersi Öğrenci Deneyleri
2003

- Özge ÖZYALÇIN
Kimya Eğitiminde Multimedya’nın Etkileri ve Ders Aracı Olarak Kullanılması
2003

- Nuray CİNGÖR
Kimya Eğitiminde Portfolio Çalışmaları
2003

- Nuray ZAN YÖRÜK
Karışım, Hal Değişimi ve Basınç Konularının Kimyada Anlaşılması ile İlgili Ara Yaş Çalışması
2003

- Davut SARITAŞ
Kimya Eğitiminde Aktif Öğrenme ve Uygulamalar
2005

- S. Hanzade ÇAKAN
Kimya Eğitiminde Çoklu Zeka Uygulamaları
2006

Tamamlanan Doktora Tezleri

- Seçil Erökten
Kimya Eğitiminde “Yeşil Kimya” Konusunun Öğretimi ile ilgili Çeşitli Değerlendirmeler
2007

- Soner Yavuz
Kimya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ile Çevre Eğitimi Konusunda Öğrenci Projelerinin Hazırlanması ve Çevre Bilgisi ile Çevreye Karşı Tutuma Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
2007

- Özge Özyalçın Oskay
Kimya Eğitiminde Teknoloji Destekli, Probleme Dayalı Öğrenme Etkinlikleri
2008

- Hatice Güngör Seyhan
Kimya Eğitiminde Sorgulamaya Dayanan Öğrenci Deneylerinin Geliştirilmesi ve Sonuçlarının Tratışılması
2008

Doktora Tezleri

- Evrim URAL
Kimya Eğitiminde Başarıyı Etkileyen Faktörler
2009

- Senar TEMEL
Kimya Ugulamalarında Problem Çözme Süreci
2009