Kitaplar

- Analitik Kimya, İstanbul Üniverstesi Yayınları No:41, İstanbul 1984

- Minilabor, (Michael Schalies) yazarın izni ile Almancadan Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Zinnsser Analytic GmbH, Almanya 1991

- İleri Kimya, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 3732, ANKARA 2002, Devlet Kitapları 2. Baskı

- Kimya Eğitimi 1 Önemli Kimya Kavramları ve Kimyasal Analiz, Hacettepe Üniversitesi Yayınları 2006